เป็นวัดที่เริ่มสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อยู่ติดกับแม่น้ำยมทางทิศตะวันออก มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน (รัชกาลที่ 3) โดยท่านผู้หญิงทองดี (ภริยา)ให้ไพร่พลไปสร้างเป็นวัดเพื่อพำนัก ในช่วงออกรบกับข้าศึก ออกปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เมื่อพ.ศ. 2369|ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปสุโขทัยที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี พุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ใกล้กันเป็นวิหารประดิษฐานหลวงพ่องาม

ซึ่งงดงามและมีอายุเก่าแก่ไม่แพ้กันเลย ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นลวดลายแปลกตาอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand