ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี เรียกประชุมทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ ให้ทุกอำเภอจัดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดแอลกอฮอลส์ สร้างถนนดอกไม้และสายน้ำ สั่งห้ามคนไม่สวมหมวกกันน็อกขี่รถจยย.เข้าศาลากลางเด็ดขาด เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เรียกประชุมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีขึ้นในช่วง 11-17 เม.ย.นี้ เพื่อเตรียมความพร้อม

โดยสงกรานต์ปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีสั่งให้ทุกอำเภอจัดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดแอลกอฮอส์อย่างน้อย 1 จุด ในขณะที่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ 2 โซน โซนที่ 1 แบ่งเป็น 3 จุด คือ แยกถนนพโลรังฤทธิ์หน้าอุบลพลาซ่า-สี่แยกนครบาลเลี้ยวขวาถึงหน้าสำนักงานเทศบาล จุดที่ 2 จากหน้าอุบลพลาซ่าตามถนนอุปราช-สามแยกวัดศรีอุบลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าศาลหลักเมือง-ถนนศรีณรงค์ถึงหน้าอาคารป้องกันสาธารณะภัยเทศบาลนครอุบล และจุดที่ 3 สี่แยกถนนราชบุตร-สามแยกราชบุตรตัดพโลรังฤทธิ์ ซึ่งจุดนี้ใช้เป็นถนนดอกไม้และสายน้ำ โซนที่ 2 ถนนสรรพสิธิประสงค์จากสี่แยกโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร-สี่แยกวัดแจ้ง  โดยแต่ละปีจะมีปัญหารถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยัง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เกิดปัญหารถติด ทางจังหวัดได้ประกาศกำหนดเส้นทางฉุกเฉินไว้ 8 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่การจราจรเบาบาง เพื่อให้การส่งผู้ป่วยถึงมือหมอเร็วที่สุด ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีตั้งเป้าหมายให้อุบัติเหตุน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง เสียชีวิต 10 บาดเจ็บ 10 ราย และสถิติยานพาหะนะที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ 

ทั้งนี้ นายสฤษดิ์ ได้กำหนดและสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกนิริภัย พร้อมประกาศเป็นนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง หากไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษ จากนี้ไปทางจังหวัดจะประกาศให้ทุกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีต้องสวมหมวกนิรภัย หากไม่สวมหมวกห้ามเข้าหรือต้องจูงรถจักรยานยนต์แทนการขับขี่ ในขณะที่การเตรียมสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้สูบน้ำจากแม่น้ำมูล ซึ่งจากการตรวจคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเข้าสู่คลองรอบทุ่งศรีเมืองเพื่อทำการบำบัดให้ใสสะอาด เป็นจุดให้ประชาชนเล่นน้ำและสูบน้ำเข้าสู่ระบบน้ำของถนนสายน้ำ ซึ่งทางเทศบาลได้ใช้ถนนราชบุตรจากสี่แยกราชบุตรถึงสามแยกราชบุตรตัดถนนพโลรังฤทธิ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลกำลังติดตั้งระบบท่อในขณะนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews